thumb

Илия Лазаров: Липсата на подготвени кадри е най-сериозният проблем в политиката

Илия Лазаров, главен секретар на СДС в интервю за предаването „Вече 30 години-времето е наше“ на Радио „Фокус“

thumb

СДС: Поставяне на пречки за цитиране на новини може да ограничи свободата на словото

Поставянето на пречки за цитиране на новини може да доведе до ограничаване свободата на словото, невъзможност за навр...

thumb

Честит светъл празник!

Да си пожелаем с вяра, надежда и любов да вървим към мъдрост в делата и решенията ни!

Десният прочит на СДС на някои основни идеи във „Визия за България“ на БСП

30.07.2018

ДЪРЖАВА, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

БСП иска повече държава там тогава, където и когато това е необходимо.

Нашият десен отговор е: Държавата и към момента е на много повече места  от колкото е необходимо. Без държавна намеса не може да се случи „усвояване“ на средства от ЕС, инвестиции в инфраструктура, определяне размера на средствата за отделни сектори, сфери и дейности.

За нас, от СДС, държавата трябва да бъде ограничена до разумните граници на преразпределяне и влияние, а не на свръхцентрализация.

Успехът на икономиката ще дойде след изтеглянето на държавата, като инвеститор № 1 и освобождаването на бизнеса от мъртвата хватка на държавния чиновник.

По-малко държава, по-малко чиновници, по-качествено обслужване, по- голяма свобода за предприемчивите, знаещите и можещите.

БСП констатира, че установените правомощия, функции, инструменти и механизми на държавното управление са неефективни и не отговарят на интересите на страната и гражданите

Нашият десен отговор е: Да, те действително не отговарят на съвременните реалности, често и на интересите на гражданите, но  те не са вследствие на прехода, а заложени от приетата с мнозинството на БКП/БСП Конституция. Тя бе направена, така че да трансформира политическата власт, владяна от комунистите, в икономическа и да прехвърли на „наши хора“ държавната собственост чрез различни способи на приватизация РМД, масова, касова и т.н.

Според БСП през държавата преминават и ще преминават 40% от БВП.

Нашият десен отговор е: Практиката в старите страни членки на ЕС е този процент да е в рамките на 35%. СДС от години настоява  за поетапно намаляване на преразпределяната (иззета) част от БВП. Само един процент пункт надолу означава 1 млрд. лв. повече да останат в гражданите и фирмите.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

БСП констатира, че в Европа пазарният фундаментализъм е довел до остри социални неравенства и до видимо господство на корпоративните интереси над социалните интереси и нужди на хората, че ЕС се сблъсква с поредица от кризи, за които се оказа зле подготвен

Нашият десен отговор е: Да, Европа и светът преживяват трудни години, но е факт, че качеството на живот се подобрява с всяка изминала година, че производството в рамките на Европа нараства, а България се ползва години наред от средствата за кохезия и социално подпомагане. Друг е въпросът как се усвояват и защо при управлението на БСП Европейските програми винаги спират?

БСП иска пътна карта за приемането на страната ни в еврозоната.

Нашият десен отговор е:. Не трябва да пропускаме шанса си и веднага да кандидатстваме в Банковия съюз и Еврозоната. Отлагането и губенето на  време с пътна карта може да е фатално за членството ни в „клуба на богатите“. Ако БСП искат да протакаме и чакат стабилизиране на рублата и влизане в „зоната на рублата“, добре е да го заявят веднага.

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

БСП не дава отговор на най-важния въпрос :кога поетапно ще достигнем 2% от БВП разходи за отбрана?

БСП си поставя за цел да освободи икономиката от паяжините на организираната престъпност  и да се извърши радикална управленска реформа за преодоляване на критичното положение, при което корупцията се е превърнала в технология на управление

Но БСП не казва как ще се случи това! Много ни е любопитно как ще се изведе борбата с червените олигарси, които са част от тези паяжини, които социалистите искат да разплитат.

Нашият десен отговор е: Радикалната управленска реформа и освобождаването от паяжината на организираната престъпност минава през върховенство на закона и съдебна реформа.

БСП е за възстановяване на ролята на държавата в охраната на обществения ред и борбата с престъпността.

Нашият десен отговор е:Никой не е отменял ролята на държавата, но тя бе смачкана през 1994 година с приемането на  Наредба № 14 , която регламентира частната охранителна дейност. Бе даден златен шанс на бившите ченгета да си основат „охранителни“ фирми (над 2500), в които през годините ежегодно заетите се движат в рамките на около 200 000 охранители и генерират годишен оборот около 1,6 млрд. лв. не само от гражданите и бизнеса, които „охраняват“, но и от поръчки за охрана на важни държавни обекти за стотици млн.лева

БСП разчитат на късата ни памет и говорят за борба с корупцията и демонтаж на паралелната държава

Нашият въпрос към тях е:Интересно, как ще демонтират установената  паралелна държава, която бе създадена именно от БКП/ БСП?

Дали разрушаването на съществуващите, според тях, политико -административните клики във всички структури на държавно управление (министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, държавни комисии, областни  и общински администрации) както и в големите държавни и общински  стопански структури и предприятия, не е с цел да разчистим терен за „нашите“?

Нашият десен отговор е: СДС категорично подкрепя  разрушаването на монополи  и картели във всички сфери на икономиката  - нефтопреработка, производство и търговия на горива, транспорт, фармация и търговия с лекарства, търговия с електроенергия, производство и търговия с акцизни стоки, селско стопанство и др. Готови сме да участваме с експерти при разработването на ново антимонополно законодателство, ограничаващо възможностите за концентрация на цели отрасли в едни ръце или в ръцете на ограничен брой икономически агенти.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Според БСП България се нуждае от икономически растеж, базиран на потребление и износ, както и от инвестиции в нови и с висока добавена стойност производства

Нашият десен отговор е: Обратно, България се нуждае от икономически растеж, базиран първо на износа и едва след това на потреблението. При обективно ниския размер на заплатите  (обусловени от размера на БВП и ръста на производителността на труда)  и над 2 млн. пенсионери, за какво потребление можем да говорим?

БСП иска да погледнем първо на държавата като инвеститор номер едно.

Нашият десен отговор е: Тя и сега е инвеститор № 1 и това не е добра практика. Основната роля на държавата е преразпределителната, а не стопанската. Социализмът приключи. Забравихте ли?

ЕНЕРГЕТИКА

БСП иска да се изградят енергийни мощности, които да подсигурят енергия за бизнеса във връзка с индустриализацията на страната, развитието на зелената икономика и потребностите на енергийния пазар в региона.

Нашият десен отговор е: Наличните мощности са достатъчни за нуждите на България. Трябва да се работи за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на енергоемкостта на нашите предприятия, защото България заема 1-во място по този показател в ЕС.

Да мислим как да използваме по-рационално енергийните източници, а не да увеличаваме мощности.

Пазарът в региона изкупува ел.енергия ни на по-ниски цени от тези на вътрешния пазар. Не се има предвид, че нова ядрена мощност може да заработи най-рано след 10 – 15 години, а населението на България, за съжаление, се топи. Кой ще потребява тази енергия?

 

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

БСП иска намаляване ставките на ДДС за основни храни и лекарства

Нашият десен отговор е:Намаляването на ДДС няма да доведе до по-ниски цени. Диференцираните ДДС ставки са остро критикувани и вероятно скоро ще бъдат или премахнати или сведени до минимум. Те са среда за ДДС измами и водят до утежняване и оскъпяване на административният контрол от страна на данъчните власти.

Размерът на ДДС в България (20%) е от средните за ЕС, където ставките се движат от 15% до 25%. Освен това намаляването на ДДС за цели групи стоки и услуги облагодетелстват и заможните.

Плоският данък, въведен от БСП е едно добро решение, което доказа в годините, че събираемостта е по-висока. Това е едно от малкото конкурентни предимства на България и не бива да се лишаваме от него.

БСП е за  въвеждане на диференцирани ставки на данък печалба, с преференциални ниски или нулеви нива за областите на икономиката, които са национален приоритет.

Нашият десен отговор е: Въвеждането на диференцирани ставки изкривява пазарните отношения и създава предпоставки за нарушения.

БСП  е за  премахване на максималния месечен размер на социално и здравно осигурителния доход

Нашият десен отговор е: Това на практика означава значително допълнително облагане на хората с по-високи доходи, които и сега внасят  повече от това, което биха получили като максимална пенсия, от гледна точка на солидарността на пенсионната система.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

БСП иска „Национален фонд за сближаване между регионите“ и фонд „Индустрия” с бюджет 100 млн. лв. Ако към тези добавим и предлаганите Фонд за научни изследвания и иновации и шестте фонда в областта на културата, те стават около 10.

Нашият десен отговор е: Поредни фондове. Поредни милиони. Типично ляво разбиране за безразборно харчене на пари, без яснота за ефективността.

А къде остана тревогата на БСП, че парламентът няма необходимата тежест?! Как се съчетава това с тяхната идея за извънбюджетно харчене на средства, възлизащи на стотици милиони, без контрол на парламента?! Това е дълбоко порочна практика, която бе характерна за социалистическия период и бе отхвърлена.

 

 


Още по темата

thumb 19.09.2018

Илия Лазаров: Липсата на п...

Илия Лазаров, главен секретар на СДС в интервю за предаването „Вече...

thumb 19.09.2018

Румен Христов: Трябва да се...

Председателят на СДС, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ ...

thumb 19.09.2018

Позиция на СДС-Казанлък

Очакваме, че властите в града на розите ще бъдат безкомпромисни с в...

thumb 18.09.2018

СДС: Поставяне на пречки за...

Поставянето на пречки за цитиране на новини може да доведе до огран...

thumb 17.09.2018

Участие на Румен Христов в ...

17 септември, понеделник, от 18.05 часа.

thumb 17.09.2018

Честит светъл празник!

Да си пожелаем с вяра, надежда и любов да вървим към мъдрост в дела...

thumb 14.09.2018

Румен Христов присъства на ...

Изложбата е посветена на Виден Табаков

thumb 15.09.2018

Участие на Румен Христов в ...

Събота, 15 септември, 17.00 часа

thumb 15.09.2018

СДС: Арестът на журналисти ...

Главният секретар на МВР да даде публично информация с какви аргум...

thumb 13.09.2018

Румен Христов: Кабинетът ня...

„Виждаме, че им па́ри под краката на управляващите, промените в каб...