Илия Лазаров, Главен секретар на СДС

Илия Лазаров е роден в София на 19.09.1965 г.

Завършва Киевския държавен университет, Факултет по Международно право и международни отношения, магистър (1986 г. – 1991 г.)

1991 г. – Международен отдел на СДС, отговаря за международните наблюдатели по линия на ОССЕ за изборите в България

1992 г. – Международен отдел на СДС – отговорник за кампанията на д-р Желев в секциите извън България

1 март 1992 г. – 1 януари 1995г. – областен координатор на СДС за Югозападна България

1992 г. – 1996 г. – консултант по маркетинг в частния сектор

Януари 1995 г. – Април 1996 г. – Началник на отдел Информационен на СДС

Април 1996 – януари 1997 – Началник на кабинета на кандидата за президент от СДС, г-н Петър Стоянов

23 януари 1997г – 22 януари 2002г – Началник на кабинета на Президента на Републиката, г-н Петър Стоянов

2002 г. – 2015 г. – различни позиции в частния бизнес

2001 г. – 2005 г. – стипендиант на НАТО с изследователска стипендия

2005 г.- 2007г. – Главен секретар на СДС

2015 г. досега – член на съвета на директорите на Национална компания „Индустриални зони ЕАД“

От юли 2018 г. досега е Главен секретар на СДС

Женен, с две деца

Владее френски, испански, английски, руски и италиански езици

Награждаван с редица ордени на Испания, Дания, Швеция, Гърция, Малта сред, които и Орден за граждански заслуги от крал Хун Карлос, като испанист.