Методи Иков, член на НИС от Северозападен регион

Методи Иков е роден през 1949 г. в гр. Монтана.

Собственик и управител на предприятие за производство на метални изделия.

Избран за член на НИС на СДС от Северозападен регион