МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Съгласно Изборния кодекс, лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, е Георги Димитров Ненков.