Програмна декларация на СДС

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДС,

приета на теоретичната Национална конференция на 11 ноември 2018г

 

Съюзът на демократичните сили e дясна, християн-демократическа и национално отговорна партия,  която продължава да бъде основната антикомунистическа организация в България, осъществила успешно прехода от тоталитарна, към държава – член на ЕС и НАТО.
Този преход има три взаимно свързани и изключително значими сфери на промяна: политическа, икономическа и духовна.
По време на нашите управления историческият дълг към Отечеството ни задължаваше да извършим тежки и непопулярни реформи, допуснахме и недобри практики.
Днес Съюзът на демократичните сили заявява, че положените усилия в тези три сфери са довели до заемането на полагащото ни се място в Европа и НАТО. СДС е убеден, че членството в ЕС и НАТО няма алтернатива. Но категорично не сме постигнали най-главната цел – повишаване на благосъстоянието на българските граждани и достигането до средноевропейския стандарт на живот.
Ние осъзнаваме нашите пропуски и на базата на този опит, сега СДС си поставя за цел смяна на неефективния за гражданите модел на управление, утвърдил се след 2001 г.
Като отчита проблемите на управленския модел в настоящия момент, Съюзът на демократичните сили е убеден, че има водеща роля за промяната му и може да помогне на страната ни да посрещне новите предизвикателства пред променяща се Европа.
СДС, като най-старата дясна партия в България, не трябва да отстъпва политическия терен на автентичното дясно, родолюбието и традиционните ценности на други формации, за които това е по-скоро тактика за изграждане на положителен публичен образ, отколкото осмислена и последователно защитавана политика.
Затова СДС се обявява за приемане на програмни приоритети на партията, насочени към съхранение на консервативната й същност  в политически, икономически и морален смисъл.
Като партия, поставяща в ценностите си на първо място достойнството, сигурността и просперитета на гражданите в една демократична държава, СДС предлага на другите десни и национално отговорни организации, убедени в необходимостта от смяна на модела, обединителни приоритети, около които да се търси сътрудничество в следните посоки:
•    задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС и НАТО, в това число – ускореното приемане на България в Еврозоната и Шенген
•    удвояване на доходите през следващия управленски мандат чрез по-висок икономически растеж, чрез удвояване на БВП за следващите 10 години и намаляване на преките и косвени данъци
•    осъществяване на необходимите реформи в съдебната система, които да осигурят справедливо и бързо правораздаване за всеки българин
•    борба с корупцията на всички нива в институциите и държавната администрация
•    финансово-административна децентрализация,  административна реформа и намаляване броя на чиновниците
•    премахване  на административните пречки за бизнеса и гражданите
•    прекратяване на порочната практика за наливане на пари в нереформирани системи, като образование, здравеопазване и сигурност
•    въвеждане на електронно правителство

Съюзът на демократичните сили приема тези цели като основополагащи за възстановяването на справедливостта в нашето общество и търсене на съгласие за общи политически действия с други десни, дясно-центристки и родолюбиви организации, за да превърнем България в достойна и богата европейска държава!