СДС предлага спешни мерки за бизнеса и гражданите

СДС е най-старата дясна демократична партия, положила основите на пазарната икономика в България.

Ние, от СДС,  винаги сме отстоявали идеите за свободното развитие на пазарните отношения, за ограничаване намесата на държавата, за балансиран бюджет и нисък размер на дълга спрямо БВП на страната.

Има обаче извънредни ситуации, каквато е пандемията от Covid 19, обхванала огромни територии и поставила под карантина близо 2 млрд. души, и то в едни от най-развитите икономики.

България взе навременни строги ограничителни мерки за разпространяването на вируса, които ако всички бъдем отговорни да изпълняваме, ще смекчат удара върху българските граждани. Тези мерки имат пълната подкрепата на СДС.

Не така решителни и своевременни обаче, са действията за подпомагане на малките и  средни фирми, които осигуряват около 90 процента от всички работни места в България.

Очевидно е, че голяма част от тях (особено тези в туризма, ресторантьорството, развлекателния бизнес, транспорта и други), ще останат без работа за по-дълъг период от време.

Очевидно е, че тези които все още работят, като подизпълнители за автомобилната и за други индустрии, също ще свият или спрат производството си.

Очевидно е, че други, които произвеждат компоненти или крайни изделия (без тези от хранителния бранш и произвеждащи ежедневни стоки за бита), ще намалят значително производството си или ще спрат, поради срив на търсенето.

Всички те имат нужда от спешна помощ! Едни, за да могат да обслужват кредитите си и да задържат поне част от персонала си, а други – да продължат да работят, като запазят заетите и не ги изпратят на борсата. Вярваме, че е ясно, че при осигуряване на помощ за тези фирми, натискът върху НОИ ще бъде по-малък.

В тази връзка СДС предлага да се обсъдят час по-скоро следните мерки:

  1. Решението държавата да поеме изплащането на 60 процента от заплатите да влезе в сила колкото се може по-скоро, да се отнася да всички заети в частния сектор и да важи поне за три месеца.
  2. Да се удължи срокът за плащане на всички данъци и такси с 6 месеца.
  3. Да се освободят от осигурителни данъци работодателите, работещите и самоосигуряващите се, за срок от 6 месеца
  4. Да се проведат преговори с БНБ и търговските банки за осигуряване на възможност за пълна отсрочка или редуциране (по договореност между банка и кредитополучател) на главницата на кредитите, за сметка на удължаване на погасителния срок
  5. Да се постигне договореност с търговските банки за намаляванe на лихвените проценти, които за гражданите и малките и средни фрими са високи

Относно едрия бизнес смятаме, че сега е моментът да се открият  процедури за изграждане на нови детски градини, училища, болници, мостове, тунели, пътища и други инфраструктурни обекти, както и да се разширят и реновират ж.п отсечки, пристанища,гранични КПП-та, стоянки за тировете, индустриални зони и всичко, от което има нужда държавата и обществото. Сега е моментът да се помисли и за преминаване на въглищните ни централи към газ.

При ниската цена на кредитния ресурс едрият бизнес може сам да си осигури финансиране за гореизброените обекти и дейности, които държавата би могла да изплаща следващите 2-3 години с нисколихвени заеми.

В настоящата извънредна ситуация проблемът вече не е в бюджетния дефицит, ако той все пак остане в рамките на разумните параметри, нито в увеличаването на държавния дълг спрямо БВП.

Големият проблем е опасността от срив на икономиката. Ако се допусне фалит на малкия, средния, а и на големия бизнес, трудно ще се избегне икономическия копалс. Точно това не бива да се случва!

Трябва да се борим за всяко предприятие, за всяко работно место, за всеки работещ човек.

В тази връзка СДС подкрепя категорично предложението за създаване на Антикризисен икономически щаб.

И нека не забравяме – животът и здравето на българските граждани са на първо място, но веднага след това трябва да мислим за оцеляването на икономиката ни.

СДС ще подкрепи всички бързи стъпки в тази посока.

Нужна е реакция днес, утре ще бъде късно!