СДС – София: Наредба Н-18 да бъде изменена за премахване на тежките изисквания към работещия бизнес

ДЕКЛАРАЦИЯ

на СДС-София

Ние от СДС винаги сме защитавали дребния и среден български бизнес. Собствениците му са гръбнакът на средната класа в обществото. Те са хората, които създават здравите основи на икономиката, осигуряват работни места и препитание за голяма част от българските граждани.

Ние от СДС вярваме, че държавата чрез нормативните си актове трябва и е длъжна да подпомага дейността на дребния и среден бизнес като му създава условия за спокойна и сигурна работа. Честата промяна в правилата за работа и свръхрегулацията е единствено и само във вреда на бизнеса.

Затова ние от СДС-София приветстваме решението на правителството да отложи влизането в сила на Наредба Н-18, но в същото време смятаме това действие за недостатъчно. Следва Наредба Н-18 да бъде преразгледана и изменена в посока премахване на тежките изисквания към работещия бизнес. Напълно достатъчно за следене на оборотите за целите на фиска е съществуващото към момента онлайн предаване на данни за касовите продажби. Изискването за наличие и постоянна свързаност на СУПТО с НАП е непропорционално тежко условие за правене на бизнес, което може да доведе до повече фалити на дребни и среди дружества или излизането им в сивия сектор на икономиката. Защото сега с целта да бъдат намерени нарушители на данъчното законодателство всъщност всички работещи търговци се считат за такива до доказване на противното.

Ние от СДС-София смятаме, че за намаляване на сивата икономика и събиране на данъците следва да бъде осигурена спокойна среда за правене на бизнес чрез прости и ясни правила за взаимодействие на търговците с държавните органи. Наредба Н-18 в сегашния си вид не помага за въвеждане на нито едно от тези условия, поради което призоваваме Правителството да отмени променените текстове в нея и да намери други начини за борба със сивата икономика, които да не са в тежест на бизнеса.