Теодор Петков, зам-председател на СДС и кмет на район „Витоша“

Роден e на 23.02.1975 в София. Завършил е в ХТМУ- София – специалностите информационни и управляващи технологии и индустриален мениджмънт. Работил е в Метростой ЕАД и в БСК – Център – ЕАД. Председател е на общинския съвет на СДС – район Слатина и e член на Националния съвет на СДС. Женен е.

На 07.07.2018 г. по време на 23-та Национална конференция е избран за заместник-председател на СДС