thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

Валентин Стоянов: Да превърнем България в дестинация за качествено образование

07.04.2009

 

Интервю на секретаря в сектор икономика на СДС за Investor BG

- Г-н Стоянов, кои са неизползваните възможности на българската икономика според СДС?

Много са, но ще акцентирам върху един от тях. През територията на България минават няколко от 10-те паневропейски транспортни коридора, сред които са Коридор №8 и Коридор №10. Географското положение само по себе си обаче не е нищо без изградена качествена инфраструктура по съответните трасета. Какво имам предвид?

Коридор №10 е в направление север-юг и, минавайки през Западна България, свързва Егейско море с Централна и Западна Европа. Заради неизградената магистрала „Струма" и несъществуващия „Дунав мост 2" обаче огромни търговски потоци заобикалят България, за да минат стотина километра западно през териториите на Република Македония и Сърбия, където наистина има качествени пътни и железопътни връзки по поречията на Вардар и Морава...

Подобно е и положението с Коридор №8, който е в направление изток-запад и свързва Адриатическо с Черно море. По него България дори не е изградила магистрала „Тракия", а да не говорим, че правителството не прави нищо за довършване на железопътната връзка с Македония.

Резултатите са огромни пропуснати ползи за страната ни, тъй като огромната част от търговските потоци минават на стотина километра южно по протежение на Северна Гърция по трасето, познато още от римско време като Вия Егнация. Това са само два конкретни примера, които показват и липсата на стратегическо мислене в България...

- Кой тогава е основният приоритет, който СДС ще преследва при попадане в следващото правителство?

Няколко са основните принципи, залегнали в икономическата програма на СДС. Мога да откроя три от тях: ниско облагане, добра инфраструктура, малко правителство. В сферата на данъците и осигуровките имаме няколко предложения - настояваме за намаляване на ДДС до 18%, за премахване на данъка върху дивидентите, за облагане на едноличните търговци с 10%, вместо със сегашните 15%.

Лично аз смятам, че е удачно едно съществена редуциране на местния данък при прехвърляне на недвижими имоти и автомобили на 1%, при сегашни граници, определени законово между 2% и 4%. По отношение на патентните данъци може да се даде избор на субектите, облагани по този ред, или да преминат на облагане по общия, или да продължат да плащат патентен данък.

Трябва да има и едно намаляване в цените на винетните такси. Не може гражданите да плащат толкова много за винетки, а насреща да получават некачествени пътища! Би трябвало да има реципрочност между заплащаното към държавния бюджет и услугите, предоставяни от държавата.

По отношение на акцизите - настояваме за придържане към най-ниските акцизни ставки на Европейския съюз, но също така смятаме, че България по-активно трябва да се намеси в определяне на акцизната политика на ЕС, а не просто да следваме вече спуснати стандарти и ставки.

- Каква е позицията на СДС относно размера на осигуровките?

Що се отнася до осигуровките - ние се обявяваме срещу увеличаване на осигурителните прагове и ще работим за пълното им премахване. Наред с това смятаме, че абсолютния размер на социалните осигуровки трябва да бъде значително редуциран - до не повече от 20% от работната заплата, като същевременно се разшири втория (капиталовия) стълб на пенсионно-осигурителната система.

- Под каква форма смятате за най-удачно развитието на инфраструктурата и одобрявате ли наливането на частен капитал в публичните проекти?

Частният капитал е значително по-ефективен, включително когато се касае за изграждането на инфраструктура. От тази гледна точка мисля, че е време за привличане на частни инвестиции към българските пътища, летища, пристанища... Конкретен опит, при това положителен, имаме с концесионирането на летищата в Бургас и Варна, които в момента се управляват от международен летищен оператор. В този случай държавата може само да спечели! И за двете аерогари например бяха приети програми за цялостна реконструкция, броят на пътниците се увеличи, бяха пуснати нови линии.

Разбира се, държавата печели от годишното концесионно възнаграждение в размер на около 20% от приходите на оператора плюс първоначално възнаграждение от 3 млн. евро - при това без да прави никакви инвестиции и да поема каквито и да е финансови ангажименти.

Този опит може да бъде пренесен и върху други летища. В края на миналата година обаче се провали концесията на летище Русе (Щръклево). Голям потенциал за карго летище има това до Горна Оряховица. Успешни проекти с частен капитал биха могли да са и летищата край Видин, Търговище или Стара Загора. Т.е. в този сектор страната ни има значителен неоползотворен потенциал.

- Инвестиция в образование или инвестиция в инфраструктура в условията на настоящата криза?

Инвестиции в образователна инфраструктура (смее се). Не мисля, че едното трябва да е за сметка на другото. Модерната икономика е немислима без адекватно образование... Най-важното е да се разбере, че както инфраструктурата, така и образованието не трябва да се схващат като нещо непременно държавно. Дадох пример с навлизането на частния капитал в инфраструктурните проекти. Нещо подобно може да се случи и в образованието.

Така например в Закона за висшето образование /§4 от допълнителните разпоредби/ се съдържа забрана за откриване на „поделения" на чуждестранни висши училища в България. Това е причината в страната ни да няма поделения на университети като Харвард и Оксфорд напр. За сметка на това хиляди наши граждани предпочитат да следват в чужбина, включително във филиалите на чужди университети в съседна Гърция. Това е огромна загуба за страната и националната ни икономика!

Представете си България като дестинация за качествено образование. Всички знаем каква е ролята на Американския Университет за Благоевград например. А сега си представете, че подобни висши училища има и в други градове в страната. Пропуснатите ползи за нас са огромни...

Трябва да се отбележи, че при промяна на Закона за висшето образование в упоменатата част, за държавата не би възникнал никакъв финансов ангажимент. Чуждите учебни заведения сами биха носили риска от навлизане на местния пазар, а наред с това би се създала и по-конкурентна среда в сферата на образованието. Така отпадането на една-единствена законова забрана може да има огромен положителен ефект за образователната система и стопанството ни. Защо да не превърнем България във водещ университетски център!

- С коя от политическите сили виждате най-големи сходства при определянето на приоритетните области за инвестиции?

На този етап само с ДСБ. До дни ще сме съгласували окончателно програмите на двете партии.


Още по темата

thumb 17.11.2019

Участие на Румен Христов в БНР

18 ноември, 12.30 часа

thumb 14.11.2019

Д-р Антон Койчев: Деструкти...

Някои от кризисните ситуации можеха да се предотвратят просто с по-...

thumb 10.11.2019

Участие на Емил Кабаиванов ...

11 ноември, 8 часа

thumb 10.11.2019

Румен Христов: Разочарован ...

Участието на председателя на СДС в БТВ

thumb 10.11.2019

Румен Христов пред ТОПНОВИН...

На 10 ноември се случи един преврат. Част от комунистическата върху...

thumb 08.11.2019

Участие на Румен Христов в БТВ

9 ноември, събота, 9 часа

thumb 08.11.2019

Румен Христов: Аз също спир...

Когато нямаш алтернатива, не бива да подкрепяш БСП

thumb 08.11.2019

СДС след местните избори

Румен Христов в "Темите"

thumb 07.11.2019

Участие на кмета на Видин Ц...

Петък, 8 ноември, 7.50 часа

thumb 07.11.2019

Румен Христов: След местнит...

Резултатите ни са по-добри от тези, които получихме в Реформаторски...