Европейски парламент

Надежда Нейнски подкрепя продължаването на предприсъединителната помощ на ЕС

29.03.2012

Insert thumbЕвродепутатът от Синята коалиция Надежда Нейнски се обяви в подкрепа на продължаването на предприсъединителната помощ, която Съюзът предоставя на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство. Нейнски приветства предложенията за увеличаване гъвкавостта на Инструмента за предприсъединителна помощ и особено за предоставянето на подкрепа в съответствие със специфичните нужди и характеристики на отделните държави.

 

Евродепутатът е докладчик в сянка за ЕНП в Комисията за външни работи относно предложението за нов регламент за пред-присъединителната помощ на ЕС, докладчик в Комисията по бюджети за същото предложение и докладчик за предложението за Общи правила и процедури за прилагането на инструментите за външно действие. В тези си качества Надежда Нейнски участва в обсъждането на външнополитическите инструменти, което се състоя във вторник в Комисията по външни работи заедно с високопоставени представители на Европейската комисия и на Службата за външно действие.

 

Надежда Нейнски настоя за ясна връзка между стратегическите цели на предприсъединителната помощ и индикаторите, които измерват напредъка на всяка една държава. Също така евродепутатът изрази мнение, че предоставяната подкрепа трябва да е директно обвързана с напредъка на държавите. Не на последно място, Надежда Нейнски призова за съгласуваност между предложението за регламент за предприсъединителна помощ, предложението за общ регламент за прилагане на външнополитическите инструменти и Финансовия регламент на ЕС, който съдържа правилата за изразходване средствата на Съюза.

 

Запис от дебата може да гледате тук (16.30-18.00ч.): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/EN/committees/video?event=20120327-1500-COMMITTEE-AFET&category=COMMITTEE&format=wmv

 

Копия на документите може да намерите на следните адреси

 

Комуникация "Глобална Европа - нов подход към финансирането на външните действия на ЕС":

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0865_/com_com(2011)0865_en.pdf

 

Предложение за регламент, полагащ общите правила и процедури за прилагането на инструментите за външно действие на ЕС:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0842_/com_com(2011)0842_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмента за предприсъединителна помощ: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0838_/com_com(2011)0838_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмента за добросъседство:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0839_/com_com(2011)0839_en.pdf

 

Предложение за регламент за Финансов инструмент за насърчаване на демокрация и човешки права:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0844_/com_com(2011)0844_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за стабилност:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0845_/com_com(2011)0845_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за партньорство и сътрудничество с трети страни:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0843_/com_com(2011)0843_en.pdf

 

Предложение за регламент за Инструмент за сътрудничество за развитие: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0840_/com_com(2011)0840_en.pdf


Tags: Надежда Нейнски

Още по темата

thumb 11.07.2012

Позиция на Надежда Нейнски ...

Информация за дейността на евродепутатът г-жа Надежда Нейнски в Ком...

thumb 05.07.2012

Европейският парламент изпъ...

Европейският парламент днес отхвърли спорното търговско споразумени...

thumb 29.06.2012

Надежда Нейнски: Малкият би...

Надежда Нейнски откри в четвъртък форума "Микробизнесът: твоят люби...

thumb 22.06.2012

Надежда Нейнски: Икономичес...

Финансирането на политиката на сближаване трябва да се запази на се...

thumb 15.06.2012

Надежда Нейнски: Прeдприсъе...

Предприсъединителният процес и европейската перспектива за страните...

thumb 01.06.2012

ЕК оприличава прогнозите за...

Позиция на евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Свет...

thumb 24.05.2012

Надежда Нейнски призова евр...

По време на обсъждането на предложението за регламент за макрофинан...

thumb 14.05.2012

Н. Нейнски: Към по-концентр...

Доклада на Надежда Нейнски "Разширяване на ЕС: политики, критерии ...

thumb 09.05.2012

Надежда Нейнски: Държавите-...

Tрябва да се обърнем към държавите-членки да не правят компромиси п...

thumb 24.04.2012

Десницата в Европа показа п...

Резултатите от първия тур на френските избори на практика показват ...