thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

Европейски парламент

Н. Нейнски: Към по-концентрирана и по-близка до европейския дневен ред предприсъединителна помощ

14.05.2012

primary thumbБюджетната комисия на Европейския парламент прие с огромно мнозинство незаконодателния доклад на Надежда Нейнски на тема "Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС".

 

Това е една от инициативите, с които Надежда Нейнски е натоварена като главен докладчик по Функция 4 на бюджета на ЕС, който се занимава с разходите на Съюза по външните работи. Предложеният доклад идва във важен момент, когато Съюзът разглежда и преработва регулацията, която определя условията за разпределяне на предприсъединителна помощ през следващата финансова рамка 2014-2020г.

 

Докладът на Нейнски приветства предложените промени по предприсъединителната програма, в частност по отношение на засилената диференциация на помощта съобразно конкретните потребности на всяка страна бенефициер, стимулите за постигане на добри резултати, прозрачността и отчетността, както и подобреното използване на инструменти и сътрудничеството с партньори за създаване на по-силна и приобщаваща международни партньори финансова подкрепа.

 

Всъщност, през сегашната финансова рамка, инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) вече претърпя сериозна промяна и е много по-ефективен от времето, когато България ползваше подобни инструменти. Сега програмите са и се стремят да бъдат все по-близки към  структурата на европейските фондове, за да няма шок при усвояването на средства при присъединяването на дадена страна. Това е важно за ЕС и по-специално за България, защото създаването на условия за дългосрочното развитие на Западните Балкани и Турция гарантира стабилност и предвидимост в региона, особено в сегашното непредсказуемо време.

 

Именно затова Нейнски подчертава, че европейските ценности, и по-специално целите на „Европа 2020”, са съсредоточени около всеобщи принципи, които са силен двигател за икономическо благосъстояние. Тя препоръчва водещите инициативи на стратегията да се включат в предприсъединителния диалог и да се стимулират с допълнително финансиране. Наред с това препоръчва целите на политиката на разширяване да отразяват програмата на ЕС за растеж и да включват модернизиране на икономиката, насърчаване на конкурентоспособността, подобряване на условията за малки и средни предприятия и справяне с безработицата сред младите хора. Във време, когато Европа е разтърсвана от фискални кризи, Нейнски подчертава важността на бюджетната стабилност и повишеното внимание, което ЕС отдава на икономическото управление. В тази връзка препоръчва в предприсъединителния диалог да се включи и ролята на стабилните публични финанси.

 

Всички тези предложения имат за цел да направят кандидатките за членство в ЕС, особено тези от Западните Балкани, по-богати, стабилни и готови за пълноправно членство.

 

Нейнски предложи използването на фонд за допълнителни стимули в размер на 5% от общите средства, които да окуражават прогреса в отделните страни и по този начин да подкрепят държавите, движещи се най-бързо по пътя към членство. В същността си идеята за допълнително подпомагане припокрива подобен фонд за регионалните европейски фондове.

 

Нейнски заяви, че трябва да се създадат ясни и специфични показатели относно финансовата подкрепа, оказвана от ЕС, но и призна, че създаването на демократични институции не може да се измери толкова лесно. Това остана като обеца от процеса на присъединяване на България и Румъния, които получиха средства, срещу които резултатите все още значително закъсняват.

Нейнски подкрепи нарастващото използване на иновативни финансови инструменти, които по своята същност трябва да привличат средства от различни международни финансови институции и по този начин да се гарантират повече средства за бенефициерите, като в същото време се използва експертният опит на различните държави-членки и международни организации.

 

Нейнски е на мнение, че въпреки, че използването на иновативни инструменти намалява пълния контрол на ЕС върху изразходването на средствата, те трябва да се придържат към най-добрите практики и правила за финансово управление. Евродепутатът похвали създадената през 2009 г. инвестиционна агенция за управление на споделени проекти в Западните Балкани. Тъй като този район е от първостепенно значение за ЕС и за  България, водещата роля на Съюза в управлението на агенцията гарантира постигането на много добри резултати и насърчаването на прогрес в държавите от региона.


Tags: Надежда Нейнски

Още по темата

thumb 11.07.2012

Позиция на Надежда Нейнски ...

Информация за дейността на евродепутатът г-жа Надежда Нейнски в Ком...

thumb 05.07.2012

Европейският парламент изпъ...

Европейският парламент днес отхвърли спорното търговско споразумени...

thumb 29.06.2012

Надежда Нейнски: Малкият би...

Надежда Нейнски откри в четвъртък форума "Микробизнесът: твоят люби...

thumb 22.06.2012

Надежда Нейнски: Икономичес...

Финансирането на политиката на сближаване трябва да се запази на се...

thumb 15.06.2012

Надежда Нейнски: Прeдприсъе...

Предприсъединителният процес и европейската перспектива за страните...

thumb 01.06.2012

ЕК оприличава прогнозите за...

Позиция на евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Свет...

thumb 24.05.2012

Надежда Нейнски призова евр...

По време на обсъждането на предложението за регламент за макрофинан...

thumb 09.05.2012

Надежда Нейнски: Държавите-...

Tрябва да се обърнем към държавите-членки да не правят компромиси п...

thumb 24.04.2012

Десницата в Европа показа п...

Резултатите от първия тур на френските избори на практика показват ...

thumb 19.04.2012

Надежда Нейнски и Светослав...

Евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Светослав Малин...