thumb

СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неу...

thumb

Генади Велков: Успешно управление на собствеността ще бъде основен приоритет в работата на новия Общински съвет

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да имат достатъчно причини да се върнат.

Европейски парламент

Надежда Нейнски: Прeдприсъединителният процес е гарант за стабилността на държавите в Западните Балкани

15.06.2012

Insert thumbПредприсъединителният процес и европейската перспектива за страните-кандидати са гарант за стабилността в Западните Балкани и същевременно представляват важна част от политиката на Европейския съюз.

 

За да бъдат успешно изпълнени целите на тази политика, е необходимо да се вземат предвид конкретните нужди и особености на отделните кандидатки, а измерването на прогреса им да отразява в по-голяма степен реалните постижения.

 

Това са само част от предложенията, внесени от евродепутатa на Синята коалиция Надежда Нейнски във връзка с доклада на комисията по външни работи за Политиката на разширяване на ЕС.

 

Целта на доклада е да се направи анализ на постигнатото в областта на разширяването пред последните 20 години и да се даде препоръка дали да се променят Копенхагенските критерии, които трябва да бъдат покрити от всяка държава, стремяща се към пълноправно членство в Съюза.

 

Докладът идва във времена, когато бушуващата икономическа и финансова криза намалява привлекателността на Съюза като носител на икономическа стабилност и възход. В тази връзка, ЕП прави предложения за повече възможности за финансиране на кандидатките за членство, включително чрез използването на иновативни финансови инструменти и координация между всички международни донори. Разбира се, срещу това кандидатките ще бъдат изправени пред по-стриктни критерии за оценка на развитието им.

 

Надежда Нейнски призовава да се прави внимателен анализ на всяка държава, която получава статута на кандидат-член, за да се определят сферите, за които е необходима таргетирана помощ от ЕС.

 

В контекста на икономическата криза и уроците от грешната политика на някои стари страни-членки, специално внимание трябва да се обърне на фискалната дисциплина на всяка държава, стабилността на публичните финанси, както и да се създават условия за растеж, намаляване на безработицата сред младежите, развитието на малките и средни предприятия.

 

Според евродепутатa Надежда Нейнски, стратегията Европа 2020 трябва да бъде включена в диалога с държавите, които искат да се присъединят към ЕС, тъй като тя е "основана на универсални принципи, които са гарант и двигател на икономически просперитет".


Tags: Надежда Нейнски, Европа 2020

Още по темата

thumb 11.07.2012

Позиция на Надежда Нейнски ...

Информация за дейността на евродепутатът г-жа Надежда Нейнски в Ком...

thumb 05.07.2012

Европейският парламент изпъ...

Европейският парламент днес отхвърли спорното търговско споразумени...

thumb 29.06.2012

Надежда Нейнски: Малкият би...

Надежда Нейнски откри в четвъртък форума "Микробизнесът: твоят люби...

thumb 22.06.2012

Надежда Нейнски: Икономичес...

Финансирането на политиката на сближаване трябва да се запази на се...

thumb 01.06.2012

ЕК оприличава прогнозите за...

Позиция на евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Свет...

thumb 24.05.2012

Надежда Нейнски призова евр...

По време на обсъждането на предложението за регламент за макрофинан...

thumb 14.05.2012

Н. Нейнски: Към по-концентр...

Доклада на Надежда Нейнски "Разширяване на ЕС: политики, критерии ...

thumb 09.05.2012

Надежда Нейнски: Държавите-...

Tрябва да се обърнем към държавите-членки да не правят компромиси п...

thumb 24.04.2012

Десницата в Европа показа п...

Резултатите от първия тур на френските избори на практика показват ...

thumb 19.04.2012

Надежда Нейнски и Светослав...

Евродепутатите на Синята коалиция Надежда Нейнски и Светослав Малин...