thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

Позиция на Националния съвет на СДС относно проекта "Южен Поток"

06.11.2012

Insert full sizeП О З И Ц И Я НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СДС ОТНОСНО ПРОЕКТА „ЮЖЕН ПОТОК”

В периода 9ти-15ти ноември 2012г., се очаква да бъдат проведени преговори с руската компания „Газпром“. За нас този проект, заедно с пропадналите проекти ”Бургас Александруполис” и ”Белене” е част от т.н. ”Голям шлем” на Тройната коалиция и Първанов, чиято единствена цел е постигане пълна икономическа и геополитическа зависимост на България от Русия, чрез обвързването ни с неизгодни и неизпълними проекти. Крайният резултат от тези авантюри ще бъде – тлъсти комисионни за енергийната мафия и милиарди евро неустойки за провалените проекти, които ще плащаме ние и нашите деца и внуци. Не е случайно, че тези проекти се договарят при пълна непрозрачност за българските граждани. Разговорите се водят между президенти, премиери и министри, а договорите се подписват от търговски дружества с клаузи за конфиденциалност. Факт е, че вече три години Правителство, Парламент и Прокуратура, не могат или не желаят да разберат, кой и какво е подписвано по тези проекти при предишното правителство. Днешното правителство на ГЕРБ продължава политиката на Тройната коалиция да държи обществото неинформирано по тези въпроси, което крие риска след някоя и друга година, както стана с ”Белене”, да осъмнем с поредния провален проект и огромни неустойки за Българската страна.

                ОБОСНОВКА:

1)            Технологична:

„Газпром“ не е доказал, че разполага с технически възможности за пренос на 63 милиарда кубически метра газ годишно по дъното на Черно море, след като не може да реши сериозните технологични проблеми с които се сблъсква другият подобен проект ”Син поток”, който е много по-малък – над два пъти по-късо трасе и по-малък дебит.

”Син поток” е проектиран за 16 милиарда кубически метра, а транзита по този газопровод е едва 10 милиарда кубически метра. Същевременно, “Газпром” следва да изгради и огромна техническа инфраструктура на сушата в Русия, в обем от 10 Компресорни станции и около 2500 л.км. газопроводи за да захрани “Южен поток”.

Говорейки за предварителни проучвания, „Газпром“ не разполага с геоложки такива по дъното на морето. Няма и профил на морското трасе. Съществува вероятност за цепнатини с широчина около 160м. и дълбочина от порядъка на 280м. За сведение – такива са налични при друг подводен газопровод – „Син поток“. Те са оскъпили проекта значително.

2)            Икономическа:

Проектът не е икономически мотивиран, като главната му геополитическа цел е да създаде предпоставки за поставяне под руски контрол на газотранзитната мрежа на Украйна. Тази цел на Русия бе ясно тиражирана в световните медии от руски политици.

По начина на структуриране проектът не е изгоден за България, която предоставя безвъзмездно на Газпром 50 на сто от суверенното си право да изгражда самостоятелно на своя територия транзитна техническа инфраструктура. И до сега не е ясно защо България не наложи по проект “Южен поток” утвърденият вече модел за транзит на руски природен газ през нейна територия, като самостоятелно финансира и изгради транзитната система срещу дългосрочен договор с клауза “транзитираш или плащаш”. По този начин България ще капитализира на 100 % географското си местоположение.

Не е ясно как ще бъде прието решение за реализация на проекта “Южен поток” без да са уточнени транзитните такси, гарантирани количествата за транзит по години и условието “транзитираш или плащаш”, т.е. не са подписани предварителни основополагащи договори между смесената компания и Газпром.

Планираната вътрешната норма на възвръщаемост по проекта от 8% е ниска предвид рисковете от непостигане на проектните параметри за пренос на природен газ. Това предопределя и ниска транзитна такса и прави проекта от типа “нито печели нито губи” за Газпром, но губещ за България. Пример за това е проектът “Син поток”, а и транзита на руски природен газ през България. По мнението на руски експерти проектът “Южен поток” е икономически нежизнеспособен.

Как ще бъде компенсирана България за това, че губи за реализация близо 90 км. транзитни газопроводи и Компресорна станция (КС) Кардам 2, които стават безпредметни след пълната реализация на проект  “Южен поток”?

За да бъде защитен българския интерес трябва да има:

Публично защитена технологично-икономическа обосновка на проекта (освен технологичните проблеми цената на трасето през България е завишена двойно вместо 1.5 милиарда на 3.0 милиарда евро);

Съгласуваност с европейските институции;

Клауза ”транзитирай или плати” за поне 85% от капацитета на газопровода, каквато е практиката и сега;

Гарантирано и несимволично обезщетение за забавяне или неизпълнение на проекта от страна на ”Газпром”;

Постигане на цена за транзита на 1000 куб. м. газ на 100 км. не по-малка от 3.00 $ плюс съответните годишни индексации;

При постигането на тези условия българската страна има интерес и няма да има проблем да получи изгодно кредитиране за изграждане на газопровода през наша територия, като 100% наша собственост, вместо да го подари на руската страна половината сега, а другата за финансиране на неизгодния за нас проект.          

 


Tags: Иван Сотиров, Южен Поток

Още по темата

thumb 19.02.2013

Протестите да продължат до ...

Енергетиката се нуждае от преструктуриране и разбиване на монополит...

thumb 15.02.2013

Иван Сотиров: Целият преход...

Не само това правителство, но и всички предходни кабинети идваха на...

thumb 13.11.2012

СДС настоява в проекта Южен...

СДС има задълбочен анализ за технологичната невъзможност да бъде ре...

thumb 13.11.2012

Емил Кабаиванов: България т...

Уеднаквяването на данъците във всички страни ще допринесе за по-вис...