СДС настоява за регистър на обществените поръчки

04.11.2013

Insert thumbПресконференция след редовно заседание на НИС на СДС

Божидар Лукарски, председател на СДС: Добър ден. На днешното заседание на НИС на СДС една от темите, които обсъдихме бе предложените от кабинета промени в Закона за обществените поръчки. Преди два месеца министър Бобева направи определени предложения, а сега вече има нови такива. Именно върху тези промени ще коментирам по-конкретно.

1. Предоставянето на възможност на дружества участници в обществените поръчки, да сключват договори при наличието на задължения към държавата и общините е стимулиране на същите да не си плащат законоустановеният срок данъците или въобще да не ги плащат. В тази връзка се дава предимство на дружествата, които не си плащат задълженията да използват паричните средства за други цели вместо да си платят данъците. Според нас от СДС по този начин се нарушава се един от основните принципи на ЗОП за равнопоставеност. Каква е привилегията тогава за дружествата, които си плащат редовно данъците и не използват дължимите за данъци парични средства за други цели.

Другото, което е, че няма разписани принципи и критерии, от които да се води възложителя при избора си дали да сключи договор с дружество, дължащо данъци. Как така сам ще преценя примерно фирма със 190 хил. задължения при праг 200 хил. дали да сключи договор с нея или не. Как се определя тоя праг от 200 хил. Записано е, че възложителя caм определя дали да допусне до конкурса фирми длъжници. Законът трябва да определя кой може и кой не, а не възложителя.

2. Относно наличните суми по банковите сметки.

Действително има авансови плащания, но трябва да се отбележи, че не по всички процедури. Има възложители, които не предоставят аванс, защото са предпазливи. Превеждат суми само след свършена работа и актуване. Дори да има обаче авансово плащане, същото следва да бъде осъществено след предоставяне на банкова гаранция от страна на изпълнителя, която да покрива авансовото плащане. За да се издаде банкова гаранция все пак изпълнителя трябва да разполага с някакви средства по банковите си сметки. На следващо място да предположим, че е преведен аванс от 30% или 50 което е много рядко. Въпросът е с какви средства ще се изпълнят останалите проценти, ако няма собствени средства изпълнителя или кредитна линия.

Доказването на собствени средства или кредитна линия трябва да си остане с оглед на практиката, която показва, че е необходимо възложителя да е запознат с финансовото състояние на изпълнителя.

От СДС смятаме, че принципно трябва да се допускат по-малки фирми, но това не трябва да става по начина, предложен от кабинета, с който се цели участието на т.нар. „кухи” фирми в стокооборота на държавата. Примерно, може да се свали прага за участие в обществена поръчка или да се премахне изискването съответната фирма, участваща за обществена поръчка, да има спечелени два, три или повече проекта, сходни с предмета на дейност на съответната обществена поръчка.

3. И в момента се плащат такси при обжалване пред КЗК, които не са малки и които не кореспондират с тези, които се плащат в съдебната система. Дори таксите, които влизат в КЗК отиват в националния бюджет, а не в този на съдебната система, които както знаем е отделен и самостоятелен. Плащането на допълнителни вноски такси, е възпиране правото на обжалване, което е нарушение на основните права на всеки субект. По принцип всеки обжалва даден акт по презумпция, че са му нарушени правата. Обвързването на таксите с правото на обжалване ще доведе до спекулации с производството пред контролния специализиран орган, който дори не е част от съдебната система. Плащането на гаранция, даваща право за обжалване пред КЗК ще доведе до там, че ще задължи жалбоподателя при неизгоден за него резултат да обжалва винаги решението на органа пред ВАС. По този начин се удължават сроковете за възлагане на обществената поръчка, бавят се възложителите, губи се смисъла за ефективното разходване на бюджетни средства.

4. По принцип отпадането на задължението за включване на подизпълнител е разумно нещо. Никой няма право да се меси в търговските взаимоотношения между фирмите. Когато една поръчка може да се изпълни от един субект не е нужно същият да наема друг като подизпълнител. Тук може би са имали предвид, че когато се налага наемането на подизпълнител същият да е с дял не по-малко от 30%, което също се явява незаконосъобразно вмешателство в търговските взаимоотношения между страните в една сделка. Примерно в една поръчка за инженеринг, която включва тсд

проектиране и строителство, което 90% е строителство, как може да дадеш 30% на подизпълнителя – проектант.

Основното, което предлагаме от Съюза на демократичните сили е да има регистър на обществените поръчки, защото това е основният инструмент за прозрачност. В него трябва да се отчита как се изразходват средствата по спечелена обществена поръчка за всеки един елемент в нея.


Tags: Божидар Лукарски, НИС

Още по темата

thumb 13.05.2017

Доклад на Божидар Лукарски ...

Доклад на Божидар Лукарски пред 22-та Национална конференция на СДС

thumb 01.02.2017

Божидар Лукарски: Реформато...

Реформаторският блок (РБ) ще влезе в новия парламент, прогнозира пр...

thumb 27.03.2016

СДС предлага вътрешни избор...

Според Лукарски има време и средства за такива избори

thumb 21.10.2015

Текстовете на наградените е...

thumb 08.07.2015

Божидар Лукарски: Всяка реф...

Всяка реформа се прави с общи усилия и консенсус, затова моят апел,...

thumb 21.02.2015

Божидар Лукарски: Стабилнос...

Това каза министърът на икономиката и лидер на СДС във връзка с оце...

thumb 19.11.2014

Божидар Лукарски: Не смятам...

Интервю за БНТ с министъра на икономиката и председател на СДС Бож...

thumb 07.11.2014

Божидар Лукарски: Основният...

Това заяви при встъпването си в длъжност новият министър на икономи...

thumb 30.09.2014

Реформаторският блок има р...

До пролетта Бургас имаше два отбора в „А“ група, сигурен съм, че п...

thumb 25.08.2014

Божидар Лукарски: Реформато...

Реформаторския блок ще постигне силен резултат на предстоящите избо...