Методи Иков, член на НИС от Северозападен регион

Методи Иков е роден през 1949 г. в гр. Монтана. Собственик и управител на предприятие за…

Станимир Станчев, член на НИС от Северен-Централен регион

Станимир Станчев е икономист по образование. Занимава се с частен бизнес, от 13 години е в…