Народно събрание

Кирчо Димитров

Роден 08.11.1961 г. в Сливен.

Завършва основно и средно образование в Сливен
1984-1989 г. Завършва Счетоводство и контрол във ВИНС - Варна. Владее английски и руски. Интересува се от футбол и тенис.

Членува в СДС от 1998 год. Бивш председател на Общинския съвет на СДС - Сливен.

Избран за народен представител в 41-вото Народно събрание от район Сливен.

Общински съветник от СДС в Сливен за мандат 2015-2019 г.