Валери Андонов

Роден на 12 март 1959 г. в гр. София. Образование висше: магистър инженер радиоелектроника, компютърни технологии, научен сътрудник. Председател на съсловната организация "Съюз на инженерите в България". Почетен член на "Националната инженерна асоциация на Великобритания". Ръководител на социални проекти и програми - "Международна организация на труда" - Женева. Бивш председател на "Контролен съвет на СДС - София".  Понастоящем:  - зам. председател на СДС - "Възраждане". Владее английски, руски и др. Женен с една дъщеря - студент.