thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

Росен Савов

Доц д-р арх Росен Савов е роден през 1948 в гр. Добрич

От 2003г – Заместник кмет на СО район “Изгрев

От 2007г- Член на Управителния съвет на Съюза на Архитектите в България

От 2010г - Член на “Консултативен съвет по енергийна ефективност” към Агенцията по Енергийна Ефективност

От 2003г – член на Техническия съвет към Българската Асоциация за Изолациите в Строителството - БАИС

Преподавател по Енергийна Ефективност :

В Архитектурния факултет в УАСГ -София, от 2000 г.

В Архитектурния факултет на Варненския Свободен Университет –“Ч. Храбър –от 2007г

В Архитектурния факултет на Нов Български Университет –София от2006г

От 2004г - Лектор в програмата “Подготовка и провеждане на обучение по енергийна ефективност в сгради и индустриални обекти” към Агенцията за енергийна ефективност за обучение на специалисти по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно ЗЕЕ

Автор на четири книги и три студии и много публикации и доклади изнесени на наши и международни конференции и симпозиуми в областта на “Енергийно Ефективната Архитектура”