Димитър Александров

Член на Общинския съвет на СДС - Триадица, председател на Местен клуб.