Димитър Радков

Образование – висше. Работи в Столична община, Дирекция „Зелена система”.