Васил Ценков

Кандидат за кмет на кметство Бистрица.

Роден е на 16.03.1983 г. Завършил е специалността “Социология” в Университет за Национално и Световно Стопанство. Работи в международна фирма, като търговски представител, участва в управителния съвет на читалище Бистрица.

Владее английски език.