Петър Василев

Роден на 10.07.1954г. в гр.София.

Образование: висше „Експлоатация на въздушния транспорт” Инженер „Организатор на авиационното производство”- Академия гражданска авиация-гр.Ленинград-Русия.

Публична администрация в НБУ-София/семестриално/.

Преквалификация в НБУ София:”Управление на администрацията”,”Организация на административната дейност”,”Европейска административна практика”

Професионален опит:

1976-90г. Авиокомпания „Балкан”

1990-95г. Авиокомпания „Хемус еър”

1995-03г. Авиокомпания „Балкан”

2004-08г. СО район „Панчарево”- Директор Дирекция „Обща администрация”

Семеен с едно дете. Член на СДС