Павлина Цанева

Общински съветник в мандат 2007 - 2011 г.