Стелиана Постомпирова

Стелиана Постомпирова по професия е учител.

В момента е директор на ОУ "Иван Вазов" Габрово.

Кандидат за общински съветник от листата на Синята коалиция Габрово.