Здравко Симов Карамитев

Здравко Карамитев е роден в с.Петково, област Смолян. Завършва магистратура по здравен мениджмънт. Той е управител на хоспис „Добротолюбие” ЕООД – Кърджали, както и Общински председател на ПП НДСВ – Кърджали. Г – н Здравко Карамитев е член на УС на Българска Асоциация по палиативни грижи.