Габриела Петкова Панчева

Габриела Панчева е родена в гр.Кърджали. Завършва висше образование в Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски” – „Национална и регионална сигурност”. В момента работи в СДС като офис-сътрудник.