Полина Горанова Михайлова

Образование висше - социални дейности. Семейна с две деца.