Общински съвет

Маргарита Маринова Богданова

висше образовние, мед.сестра