Общински съвет

Таня Атанасова

Таня Атанасова - юрист, председател на МСДС - Кюстендил.