Общински съвет

Нина Дякова

Нина Дякова Дякова

Зам. председател на Общ.С на СДС-гр. Русе

Образование:
Магистратура „Горива и отпадни води” – ВХТИ- София
Магистратура„Телевизионна журналистика” – СУ”Св.Кл.Охридски”