Национален съвет

Илиян Илчев

Илиян Илчев е роден на 25 септември 1987.

Областен председател на СДС-Сливен и МСДС-Сливен. Член на Националния съвет на СДС.

Илчев е завършил "Администрация и управление" в УНСС. Ръководи футболна академия "Сините камъни" в Сливен.