Камен Харизанов

Камен Харизанов е магистър по "Приложна психология" от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Като психолог е работил за Фондация "Владиславово" и Фондация "Дари усмивка" - Варна. Член е на Общински и Областен съвет на МСДС-Варна.

През април 2017 г. на Регионална конференция на Североизточен регион е избран за член на Контролния съвет на СДС.

Бил е кандидат за общински съветник през 2015 г.