Надежда Нейнски и Мартин Димитров откриха изложбата „ДУХЪТ НА МЯСТОТО – GENIUS LOCI. Европейски практики и тяхното място в града.”

14.10.2011


Tags: Мартин Димитров, Надежда Нейнски